Årsmöte 6 februari Björkeborg

Ett 70-tal medlemmar var närvarande vid årsmötet som hölls i Björkeborg. Vår ordförande Lena Strand Petersson höll parentation och ett ljus tändes för fyra avlidna medlemmar. En tyst minut för eftertanke och för att hedra dem hölls.

Sedvanliga val och mötesförhandlingar leddes av ordförande för dagens möte,
Stig Lennartsson. Detaljer om det och resultat av valen m.m. kommer att finnas i protokollet som publiceras så snart det är justerat.

Efter mötesförhandlingarna serverades goda landgångar. Underhållningen stod Harald Gustavsson för. Han är född och uppvuxen i Tävelsås och har verkat som präst i flera församlingar i Växjö stift. Han berättade små humoristiska anekdoter och spelade dragspel och sjöng. Detta var mycket uppskattat av publiken och han fick stående ovationer.

Så blev det kaffe med semla och lotteridragning. Lena avtackade Ingvar Carlsson som avgick efter 10 års arbete i styrelsen.

Därmed avslutades mötet.

Vid pennan:
Inga-Lill Zetterlöv
Sekreterare

Bilder från mötet

Årsmötesprotokollet