Åres kommunala pensionärsråd - KPR

För många äldre är beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner avgörande för deras livskvalitet och välbefinnande. För SPF Seniorerna är det viktigt att vi kan vara med och bevaka och samtidigt via samverkansgrupper påverka kommunens beslut i olika frågor som rör oss seniorer.

Varje kommun har ett pensionärsråd (KPR), som skall stärka pensionärernas inflytande i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Pensionärsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder pensionärernas kunnande och erfarenhet.

Åres kommun omfattar följande SPF föreningar:
Västjämtland och Västra Storsjöbygden

Under mandatperioden 2019-2020 representeras SPF Seniorerna  i Åres kommunala pensionärsråd (KPR) av:

Ordinarie ledamöter:
- Roland Johansson, SPF Seniorerna Västra Storsjöbygden
  Tel: 070-3753476   mail: sigvardpojken@telia.com

- Berit Söderholm, SPF Seniorerna Västjämtland
   Tel: 0647-10725    mail: berit@soderholm.se

Ersättare:
- Tryggve Björnudd, SPF Seniorerna Västra Storsjöbygden
   Tel: 070-2029602  mail: alice@bjornudd.com
 

Information om Åre kommuns Kommunala Pensionärsrådet (KPR), deras möteskalender och protokoll från olika möten kan man läsa på följande sidor:

På följande sida finner man en länk till aktuella mötesdagar. Klicka här

På följande sida finner man en länk till protokollen. Klicka här