Protokoll

Om du önskar en kopia på något av distriktets protokoll så klicka på länken nedan.
Vill du ha ett äldre protokoll var bussig kontakta ordf Anders M Johansson (andersmjohansson1@gmail.com) eller vår sekreterare Marianne Åseby (aomaseby@gmail.com).