Årsmöte

Uppdaterades: 05 februari 2019

En stor skara medlemmar samlades till årsmötet 2019 trots oväder och trafikvarningar. Årsmötesförhandlingar och val avhölls varvid man kunde konstatera att funktionärer till resekommitté och valberedning saknas. Något som styrelsen får jobba vidare på. Val som kunde göras var ändå följande: Ordförande Uno Ahlström. Sekreterare:Ulla Axelsson. Kassör:Inger Andersson. Vice ordf.Carola Hedlund och ledamot Ann-Katrin Berg. Ersättare:Ulla Bergström. Revisorer, medlemssekreterare, ombud till distriktsstämman, KPR-ombud och hemsidesombud valdes också och samtliga dessa kommer att inom kort finnas under fliken "Föreningen".
Avgående funktionärer avtackades och föreningen bjöd på en riktigt smarrig semla och kaffe.
Därpå bjöds på underhållning av sånggruppen Sångglädje och delar av Ransäters dragspelsklubb En del tillsammans med publiken som gärna sjöng med.
Årets medlemslotteri företogs och en handfull personer kunde vandra hemåt i den snöiga vinterkvällen med en vinst i handen. Innan avslut informerade Stina Hellkvist om mars månadsmöte som kommer att ägnas åt 40-talets finska krigsbarn. Spännande besök att vänta. Ulla Axelsson informerade också om att det kommer att erbjudas information av en representant för MSB ang krisberedskap för oss privatpersoner. Detta kommer att äga rum en lördag eller söndag, troligen på trygghetsboendet.

Publicerades: 05 februari 2019 Uppdaterades: 05 februari 2019