Styrelsearbete

Uppdaterades: 25 april 2018

Här är nästan hela styrelsen ifull färd med att fördela utvärdera föregående månadsmöte, ta del av inkomna rapporter och inte minst planera för kommande möten. Nu i första hand säsongsavslutningen på Gamla Bruket. Vem köper korv? Hur många behöver vi? Tog drycken slut i fjol? Etc. etc. Många små och stora spörsmål som ska dryftas och praktiska frågor som ska lösas.

Carola Hedlund, Inger Andersson och Ulla Axelsson

Ulla Axelsson, Uno Ahlström och Ann-Katrin Berg

Saknas på bilderna Siv Gustavsson och fotografen Ulla Bergström

Publicerades: 25 april 2018 Uppdaterades: 25 april 2018