Övriga funktionärer

Uppdaterades: 30 september 2019

Medlemsregisteransvarig:
Inger Andersson
070-88 223 904 0552-30024 inger.birgitta@gmail.com

Webredaktör
Ulla Bergström
070-680 48 08  bergstromulla@hotmail.com

Programkommitté inkl. samhällsinformation:
Stina Hellqvist
Gun-Britt Andersson
Siv Hallberg
Berit Norén 0563-51568 beritnoren@telia.com

 

Pensionärsråd- KPR:
Egon Kristensen 070-893 97 13
Berit Norén 0563-51568 beritnoren@telia.com
Uno Ahlström 070-72 30 306 uno.ahlström@bredband.net
Carola Hedlund Ersättare

Revisorer:
Sven Ingemarsson 0563-51841
Torbjörn Hedin 0563-52014
Gun Dahlgren Ersättare 0563-50195

Valberedning:
Vakant

Publicerades: 23 februari 2018 Uppdaterades: 30 september 2019