Novembermöte

Uppdaterades: 07 november 2017

6 december

En ansenlig skara medlemmar hade tagit sig till församlingshemmet i Munkfors för november månads medlemsmöte. 
Ordförande Uno Ahlström hälsade välkommen och påminde om julbordet i december. Han informerade också om att bilder som tas på möötena publiceras på hemsidan och ibland också i Veckobladet. Vi överenskom att om någon motsatte sig publicering skulle man meddela fotografen detta, i annat fall finns samtycke.

Därpå överlämnades ordet till Birgit Karlsson på besök från Pensionsmyndigheten. I  dag för att informera om bostadstillägg för pensionärer. Hon underströk att det är just ett tillägg och inget bidrag. Tillägget avser kostnader för hyra och boende som man kan få tidigast från 65 års ålder. 
     Man kan få tillägget för boende i hyresrätt, bostadsrätt och i egen fastighet. Men också i annat boende såsom äldreboende/serviceboende, som inneboende och i t.ex. husvagn. Om man har varsitt boende då ena parten t.ex. finns på ett vårdboende kan båda parter få tillägget. Viktigt att ansöka då garantipension och ev. ATP kan bli högre i det fallet.
     Vad påverkar om man kan få tillägget? Hur hög pension man har, hur hög hyra man har och vilka tillgångar man har i form av kontanter, kontotillgångar, aktier, fonder, kapitalförsäkringar och övriga fastighetsinnehav t.ex. en sommarstuga. Däremot påverkar inte tillgångar på upp till 100 000:- inte heller bilar, smycken, tavlor etc.

En tumregel att ta med sig är att om man har lägre inkomst än pension på 14 000 efter skatt som ensamstående eller 9 000 var för gifta så kan man vara aktuell bostdstillägget.

Birgit informerade också om särskilt bostadstillägg som prövas samtidigt som man ansöker och om ett behovsprövat äldreförsörjningsstöd.

Vi är drygt två miljoner pensionärer i Sverige men bara 290 000 har bostadstillägg och här tror man att många fler skulle vara berättigade om man bara ger sig till känna. Man kan ringa pensionsmyndigheten och få hjälp eller läsa mera på www.pensionsmyndigheten.se

Efter denna klargörande information trakterades deltagarna med kaffe, smörgås och kaka och en mycket trevlig underhållning av skönsjungande Körverkstan under ledning av Jonas Klett. Som också ledde avslutningens framförande av Värmlandsvisan. Nästa aktivitet är julbordet!

Publicerades: 07 november 2017 Uppdaterades: 07 november 2017