Medlemsförmåner

Uppdaterades: 02 december 2016

Som medlem i SPF Jernet får du förbundets egen tidning "Senioren" med nio nummer/år. Du kommer att erhålla eller har erhållit ett medlemskort som ger Dig förmånliga rabatter i många av de företag som annonserar i "Senioren". Som medlem är Du automatiskt försäkrad i en kollektiv olycksfallsförsäkring, som gäller vid olycksfall i samband med SPF-arrangemang. Dessutom erbjuds Du att ansluta Dig till SPF:s frivilliga gruppförsäkringar - livförsäkringar och olycksfallsförsäkring - som kan tecknas var för sig eller i kombination.

Distriktförmåner


Förbundsförmåner


Publicerades: 02 december 2016 Uppdaterades: 02 december 2016