Om föreningen

Uppdaterades: 16 maj 2019

SPF Jernet är en del av, Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Seniorerna, SPF Seniorerna, är en politisk och religiöst obunden organisation för seniorer.

Vi finns runt om i landet och har ca 270 000 medlemmar fördelade på drygt 820 föreningar och 27 distrikt.
Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

SPF Jernets stadgar som antogs vid årsmötet 2012-02-09 anger bl a
att föreningen skall:
- Inom ramen för de ändamål som angetts för förbundet tillvarata
   medlemmarnas/pensionärernas intressen på det lokala planet.
- Informera medlemmarna i frågor som berör dem.
  Verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna.

Vi vill, utan att frångå stadgarna, vara föreningen som bidrar till att
äldre ges möjlighet:
- att ha roligt
- att lära oss något nytt och göra nytta
- att vara tillsammans i glada vänners lag

Vi vill att våra medlemmar ges möjlighet att tillgodose sig själva med
aktiviteter som främjar en god och stimulerande ålderdom. Det här ska
helst minska risken eller åtminstone fördröja att vi drabbas av sjukdom och funktionsnedsättning i kroppen.

Den medicinska vetenskapen med sin forskning är idag helt överens om att
vi mår bättre om vi sköter om oss "medan vi har oss".

Det är förmulerat kort och gott : FOLKHÄLSA. Folkets hälsa det är din
och min hälsa. Vi skall bli folket som strävar efter att må bra!

Det finns fyra viktiga hörnpelare i det här synsättet:
1. Fysisk aktivitet - kroppen är gjord för rörelse - hela livet.
2. Bra matvanor - vi behöver näring och energi - i glada vänners lag. 
3. Social gemenskap - människan är född som flockdjur – vara
     tillsammans.
4. Meningsfull sysselsättning - vi vill vara behövda och kunna
    påverka vår egen livssituation - anta stimulerande utmaningar.

/Styrelsen

 

Publicerades: 02 december 2016 Uppdaterades: 16 maj 2019