Skryt om det din förening gör!

Förbundet vill gärna få in goda exempel från Stockholmsföreningarnas aktiviteter, studiecirklar och arbetssätt.

Stockholmdistriktets föreningar har hunnit längre med digitaliseringen än föreningarna i många andra distrikt. Ni är bra på att använda era hemsidor för att dela med er av vad som sker, och dessutom är ni duktiga på att hitta på kreativa och nya typer av aktiviteter och sätt att rekrytera medlemmar.

Ändå får förbundet in få förslag från just Stockholms föreningar när de söker efter goda exempel och inspiration att dela under föreläsningar och webbinarier om hur verksamheten i föreningen kan utvecklas.

Åsa Österberg som arbetat med föreningsutveckling tar gärna emot positiva exempel på sådant ni gör. Det behöver inte vara någonting spektakulärt, utan kan vara allt från en ny fysisk aktivitet, till en spännande föreläsare, ett projekt, en lite annorlunda sorts studiecirkel eller ett fiffigt sätt att hitta funktionärer. 

Ni kan mejla Åsa Österberg här: