Nu finns verksamhetsberättelsen att läsa

Distriktet har numera bara stämma vart annat år, och nästa stämma är först 2025. Men nu finns verksamhetsberättelsen för 2023 att läsa.