Seminarier om äldres välmående, och varför seniorer bör involveras i forskningen

Vad är viktigast för personer över 75 när det gäller ohälsa och välbefinnande? I två seminarier presenteras erfarenheter och resultat från forskningsprojektet Med och för äldre, där seniorer deltagit som medforskare.

Samsas står för "Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre" och är ett länsövergripande forskningsprojekt. Under 2024 bjuder forskargruppen in till digitala seminarier för att presentera resultat från projektets olika studier. 

18 april ordnas ett seminarium om äldre personer som medforskare. Genom medforskarmodellen "Med och för äldre" fick personer från gruppen som direkt berörs av forskningen medverka i alla delar av projektet. Arbetet var ett samarbete mellan Stiftelsen Äldrecentrum och äldreomsorgen i Södermalms stadsdelsförvaltning.

Under seminariet talar medforskargruppledaren och utredaren på Stiftelsen Äldrecentrum, Sarah Wallcook om varför man ska genomföra medforskarprojekt, hur det kan bli ett verktyg i praktiken och vilken nytta man kan ha av att involvera äldre personer för att utveckla verksamheter i äldreomsorgen.

Tid: 18 april kl. 15-16
Plats: Digtalt
Anmäl dig och läs mer här:

28 maj ordnas ett seminarium om vad äldre personer prioriterar för att känna välbefinnande. Under seminariet presenterar Sarah Wallcook, medforskargruppledare och utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, medforskarprojektets resultat, hur medforskarna identifierade vad som är viktigt för välbefinnande i deras åldersgrupp samt deras tankar kring hur man pratar om välbefinnande och försämrad hälsa.

Samsas är ett fyraårigt projekt i samarbete mellan Stiftelsen Äldrecentrum, Nestor FoU-center, FOU nu och FoU Nordost och finansierat av Forte.

Tid: 28 maj kl. 15-16
Plats: Digtalt
Anmäl dig och läs mer här: