Får arbeta med frågor som intresserar mig

Maris Sedlenieks är vice ordförande i distriktsstyrelsen och ansvarig för distriktets kommunikationsgrupp. Här berättar han mer om sin bakgrund, och hur SPF Seniorerna berikar hans tillvaro.

Jag heter Maris Sedlenieks och är sedan några år vice ordförande i Distriktsstyrelsen i Stockholm och är ansvarig för kommunikationsgruppen.

Till vardags är jag ordförande i SPF Seniorerna Katarina Sofia på Södermalm, en gammal förening vars rötter sträcker sig tillbaka till 1938.

Efter utbildning till civilingenjör läste jag ekonomi på universitetet och påbörjade också en doktorandutbildning i svetsteknologi innan jag hoppade från forskningsvärlden till näringslivet där jag sedan blev kvar på olika positioner inom AGA-koncernen.

Erfarenhet från andra länder

En stor del av mitt yrkesliv har jag tillbringat på resa, i Europa och Syd- och Nordamerika, då jag huvudsakligen arbetade med internationell marknadsföring och försäljning. Under den här tiden fanns det inte mycket tid för föreningsliv. Fritiden ägnades åt familjen. Men allt var inte bara utlandsresor. Under tre år arbetade jag i det franska dotterbolaget i Paris och de sista 10 åren innan pensioneringen arbetade jag på Linde, som då hade köpt AGA, i Munchen i Tyskland.

Representerar SPF Seniorerna

Som pensionär har jag kunnat lägga en stor del av min tid på föreningsliv. Genom SPF Seniorerna har jag fått möjlighet att arbeta med många olika frågor som intresserar mig. 

Som SPF Seniorernas representant i styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm stad får jag arbeta med folkbildning som nu genomlever en period med anpassning av verksamheten på grund av Corona och minskade bidrag.

Jag har under några år representerat SPF Seniorerna som styrelsemedlem i Sveriges Konsumenter, som består av ungefär 20 olika föreningar och organisationer och arbetar med konsumenträttigheter. Föreningen ger också ut den välkända skiften Råd och Rön. Genom Sveriges Konsumenter har jag fått möjlighet att vara med som representant för konsumenterna i Allmänna Reklamationsnämnden när olika fall där köpare och säljare inte kommer överens tas upp. 

Jag är också med i Reklamombudsmannens Opinionsnämnd där vi prövar om anmäld reklam strider mot Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation i syfte att sätta standard för en hög etik i all reklam riktad till den svenska marknaden.

Intressanta aktiviteter och möten

SPF Seniorerna har givit mig möjlighet att ta upp och utveckla intressen som jag under arbetslivsperioden inte hade tid för och som nu erbjuder mig inte bara intressanta uppgifter utan också möjlighet att träffa många intressanta människor.

Jag önskar er alla en Glad Påsk!

Maris Sedlenieks
vice ordförande SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet