Vill utveckla engagemanget för folkhälsa

Per Hedenström är folkhälso- och friskvårdsansvarig i Stockholmsdistriktets styrelse. Som sådan vill han locka fler av distriktets föreningar att utse folkhälsoombud och öka intresset för friskvård och förbundsmästerskap.

Per Hedenström heter jag, och är ledamot i distriksstyrelsen sedan mars 2023. Jag är också ordförande i SPF Seniorerna Järfälla och sitter med i KPR samt är en av fyra representanter  för SPF i fastighetsbolaget Locum. I disriksstyrelsen ingår jag i utbildningsgruppen samt har utsetts till ansvarig för folkhälsa och friskvård för Stockholmsdistriktet, Det är om det senare jag tänker utveckla lite tankar. 

Årets folkhälsovecka

Nu i maj (20-24:e) går årets folkhälsovecka av stapeln. Vad jag har erfarit från tidigare år och även känslan från detta år är att intresset och engagemanget är mycket varierat inom distriktet. Vissa föreningar går ”all in” med egna aktiviteter, medan andra nöjer sig med det som erbjuds från förbundet, t.ex. dagliga föreläsningar via zoom (går även att se i efterhand), samt individuell stegtävling med fina priser. (Anmälan till detta görs via förbundets hemsida.)

Gemensam träff för folkhälsoombud

Vad jag har förstått har inte alla föreningar i distriktet ett folkhälsoombud. Innan jag kom in i styrelsen i Järfälla hade jag just den rollen, och det var mycket trevligt, roligt och engagerande.

Jag tänker mig att under hösten bjuda in till ett möte med föreningarnas folkhälsoombud. Inbjudan kommer att skickas till ordförande, som får identifiera vem som har/får uppdraget. Syftet blir att att bilda en grupp för att tillsammans utveckla engagemanget för folkhälsa inom distriktet och föreningar och även öka intresset för förbundsmästerskapen.

Jag ser fram emot att komma igång tillsammans med er andra som brinner för frågan.

Per Hedenström