Så står sig Stockholms stadsdelar i Hemtjänstindex

Hemtjänstindex som mäter kvaliteten på hemtjänsten i landets kommuner mäter från och med nu även kvaliteten inom Stockholms olika stadsdelar. Skillnaderna är stora. Se vilken stadsdel som har bäst hemtjänst i Stockholm.

- Det borde inte spela någon roll var du bor för att du ska få en hemtjänst av hög kvalitet. Bland annat tycks biståndshandläggningens kvalitet variera stort mellan stadsdelarna. Så ska det inte vara inom en och samma kommun, säger Lena Hedquist, som är vice ordförande i SPF Seniorernas stockholmsdistrikt och ordförande i Stockholms stads pensionärsråd.

Första gången på stadsdelsnivå

Hemtjänstindex publicerades första gången 2022 och visar hemtjänstens kvalitet i alla Sveriges kommuner. HTI är ett initiativ från SPF Seniorerna och bygger på nationell statistik från bland annat Socialstyrelsen. Nu är det första gången som det publiceras på stadsdelsnivå.

Hemtjänstindex värderar "information", "biståndshandläggning", "utförande" samt "stöd och utveckling" och dessa fyra områden viktas utifrån vad seniorer anser vara viktigast för kvaliteten. Utförandet av hemtjänst väger tyngst.

Kungsholmen bäst

Kungsholmen har totalt sett bäst kvalitet i staden, tätt följd av Södermalm, Farsta och Norrmalm. Kungsholmen är också bäst i ett av de fyra delindexen, stöd och utveckling, som bland annat mäter hur hemtjänsten arbetar med genomförandeplaner och rutiner.

I delindex utförande av hemtjänst, som väger tyngst i HTI, toppar Östermalm. Bäst på biståndshandläggning är Enskede-Årsta-Vantör och bäst på att informera om hemtjänsten är Spånga-Tensta. (HTI 2023 bygger på den stadsdelsindelning som gällde under 2023)

Staden får rejäl hemläxa

- De allra flesta stadsdelar får ett hyfsat resultat om man jämför med alla kommuner i Sverige. Men staden har en rejäl hemläxa att göra i att jämna ut skillnaderna mellan stadsdelarna. Skatter och avgifter är desamma för oss alla, då ska vi också kunna lita på att hemtjänsten håller samma kvalitet, säger Lena Hedquist.

Så här placerar sig Stockholms stads stadsdelar i Hemtjänstindex 2023. Kolumn fyra visar placeringen när de jämförs med övriga kommuner i hela landet. 

Så placerar sig stadsdelarna

1 Kungsholmen
2 Södermalm
3 Farsta
4 Norrmalm
5 Enskede-Årsta-Vantör
6 Hässelby-Vällingby
7 Östermalm
8 Spånga-Tensta
9 Rinkeby-Kista
10 Skärholmen
11 Bromma
12 Hägersten-Älvsjö

Fullständiga uppgifter om index och hur respektive stadsdel står sig i jämförelse med hela landet hittar du på Hemtjänstiindex.

Här hittar du hemtjänstindex

Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna. Samverkande organisationer i projektet är Svenskt Kvalitetsindex, Seniorval.se samt konsultbyråerna TeneliusHolm AB och EYB AB.