Folkhälsoveckan är igång

20-24 maj ordnas hälsofrämjande aktiviteter för landets seniorer. Via förbundet kan du ta del av webbföreläsningar, och i kommuner runt om i landet och länet arrangeras fysiska aktiviteter och annat.

Vandringar, gympa, bridge, sociala träffar, yoga, golf, tipspromenader ... Under året erbjuder så gott som alla SPF Seniorernas föreningar aktiviteter som är stärkande för hälsan och välmåendet på olika sätt.

Under Folkhälsoveckan bidrar dessutom många kommuner med extra många aktiviteter för seniorer. I Knivsta kan man till exempel testa allt från fågelskådning och fresbee-golf, till gymträning och rullatorrace. 

SPF Seniorerna deltar dels genom lokalföreningarnas bidrag, dels genom en stegräkningstävling och genom föreläsningar som förbundet arrangerar. Dessa handlar om allt från rörelse till munhälsa och sömn, och har du missat någon så går den bra att titta på i efterhand.

Här kan du ta del av föreläsningarna på förbundet:

I Stockholmsdistriktet är det inte alla förneningar som har ett folkhälsoombud. Nu uppmuntrar distriktets folkhälsoansvarige Per Hedenström fler att utse sådana