Tar fram en utbildning mot ålderism

Professor Håkan Jönsson berömmer SPF Seniorerna och projektet Attityd 65 Plus för att sprida medvetenhet, debattera, bidra med exempel och synliggöra dem som berörs av ålderism. 29 april visade Attityd 65 plus upp sin kommande utbildning.

Stockholmsföreningen SPF Seniorerna Tyresö har fått medel från Allmänna arvsfonden för att arbeta mot ålderism i projektet Attityd 65 plus. Och arbetet i projektet har kommit långt. 29 april visade de för första gången upp det som ska bli en utbildning för bland andra seniorer samt för personal inom vård- och omsorg.

I sitt arbete har man bland annat samlat in omkring 220 berättelser från seniorer om deras uppelvelser. Utbildningen tar upp dels vad ålderism är och vad det får för konsekvenser, dels hur upptäcker och förebygger ålderism.

Olika upplägg för olika grupper

Utbildningen blir digital och görs i ett antal olika utföranden beroende på vem den riktar sig till. Grunden är redan lagd, och under dagen ville projektet ta emot synpunkter på hur den kan vidareutvecklas. Samtidigt fick deltagarna lyssna på experter inom området.

De närvarande fick komma med inspel och medskick på utbildningarna, men också på vilka man bör försöka nå med dem och hur man kan göra detta. för att utbildningarna.

"Folk slutar inte automatiskt missbruka spel för att de fyller 65"

Ewa Kardell, ledamot i distriktets styrelse samt ordförande i SPF Seniorerna Tyresö och drivande i Attityd 65 Plus, ondgjorde sig över hur äldre osynliggörs i dagens samhälle.

Hon pekade bland annat på sådant som att man inte anses vara värd personlig assistans när man passerat 65. Dessutom tycks samhället tro att problem som kvinnomisshandel eller missbruk upphör i samma stund som man fyller 65. Alla problem hänvisas plötsligt till äldreomsorgen.

"Vi har inte råd att lämna stora grupper utanför samhället. Vi måste använda resurserna som finns i form av pensionärer. Men det är först när det blir kris som man kan tänka sig att använda en senior. Det känns som att bli bjuden med armbågen."

Kommer i höst

Eva Lindqvist från Socialstyrelsen talade om satsningar på "den tredje åldern", med hälsoförebyggande insatser för personer som gått i pension men som inte behöver omsorg.

Enligt Håkan Jönsson är ålderism svår att upptäcka och bekämpa. Det är rent av så att vi kan införliva fördomarna och använda dem mot oss själva. Samtidigt menade han att medvetenheten om ålderism ökar och att synen på seniorer och vad seniorer kan göra har förändrats

Projektet Attityd 65 Plus fortsätter till och med september 2024. Men man hoppas på att få förlängning.

Utbildningarna ska vara klara till i höst.

Läs mer om projektet på Attityd 65 Plus.