Välkommen till 2024!

Välkommen till en härlig vår där vi påverkar samhällsfrågorna i olika delar i kommun och region, skriver distriktets ordförande Ann Hedberg Balkå.

Jul och nyår har passerat och vi har fått en riktig vinter med mycket snö och kyla. Distriktets kansli har flyttat in i nya fina lokaler på Hornsgatan 172 tillsammans med förbundet. Vi samarbetar verkligen mellan förbund, distrikt och föreningar och det känns härligt.

Vi hade vårt första styrelsemöte för året, och för de nya lokalerna, i veckan som var och nu kör vi i gång med alla våra utbildningar. Vi har ny fin teknik i lokalerna så det finns goda möjligheter att ha såväl fysiska som digifysiska möten. Förra veckan deltog en styrelsemedlem från solen på sin balkong i Spanien. Härligt!

Välkommen att bidra med din syn på utvecklingen! 

"Samhällsutvecklingen påverkas i ökande grad av digitaliseringen. I denna enkät har du möjlighet att ge din syn på den utvecklingen. Det har under de senaste åren genomförts flera enkäter i denna flerårsstudie och med detta underlag finns det möjligheter till viktiga inspel i samhällsdebatten."

Ja, denna inledning finns enkäten Pionjärsenior som skickades ut v2 från framtidsstrategen Mats Olsson i samarbete med tre av SPF Seniorernas distrikt. Det är 5:e enkäten som skickas ut och enkäten omfattar huvudsakligen tre ämnesområden:

  • Välfärden -Seniorernas syn på utvecklingen inom vård och omsorg
  • Värderingar - Seniorernas syn på oberoende och självbestämmande
  • Välfärdstjänster - Seniorernas syn på ny (digital) teknik och gör-det-själv-hälsa

Det här är ett mycket spännande samarbete vi har med Mats Olsson och enkätsvaren från årets version av Pionjärsenior kommer att presenteras den 17 april på vår ordförandekonferens. Dessutom kommer alla som svarar och vill få en sammanställning att få det via mail längre fram.

Välkommen till en härlig vår där vi påverkar samhällsfrågorna i olika delar i kommun och region! Vi är seniorens röst.

Hälsar Ann Hedberg Balkå
Ordförande SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet