Pionjärsenior - Dags för ny enkät

Pionjärsenior har tidigare genomfört sex enkätstudier bland svenska seniorer. I januari är det dags för en sjunde. Enkäten kommer att skickas ut till Stockholmsdistriktets medlemmar.

Pionjärsenior är en långtidsstudie som undersöker hur den så kallade ”boomergenerationen” eller ”babyboomers” ser på livet och hälsan i den förlängda tredje åldern. Ansvarig för långtidsstudien är framtidsstrategen Mats Olsson, tidigare Kairos Future, nu Zappiens Intelligence, som även skrivit böcker om resultaten från studien.

I tidigare enkäter har man fokuserat på frågor som boende, konsumtion, vård och omsorg samt synen på teknik. Ämnet för enkäten i januari 2024 har namnet ”Boomergenerationen fyller 80.”

Enkäten kommer att skickas ut i form av ett mejl under januari 2024.

Här kan du läsa mer om studien Pionjärsenior.