Föreläsningsdag som vill skänka livsmod

Många seniorer oroar sig för sitt boende, sin hälsa och sin ekonomi. Nu bjuds alla som vill in till en gratis föreläsningsdag 14 februari, där dessa ämnen diskuteras och där SPF Seniorerna deltar i panelsamtal.

Under två års tid har Sociala Missionen ordnat gruppsamtal med äldre under rubriken Livsnära samtal - att dela livet. Med avstamp i dessa samtal ordnas nu en föreläsningsdag för alla som är intresserade.

Under dagen kommer man bland annat att diskutera vad som händer inom svensk äldreomsorg, vad livsberättargrupper är och hur sjukdomar i munnen påverkar den allmänna hälsan. Dessutom blir det musikunderhållning och dagen avslutas med panelsamtal mellan politiker, äldreborgarråd och oppositionsborgarråd, och representanter från pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna, PRO, Immanuel Senior och RPG.

Tid: Onsdag 14 februari, 9:15-16:00 ca.

Pris: Konferensen är gratis och det ingår fika. 

Här kan du läsa mer:

Här kan du anmäla dig: