Vi vill ha konkreta besked om pensionssystemet

Drygt var tredje pensionär kan tänka sig att byta parti till ett parti som fokuserar på äldrefrågor. Det är en tydlig signal på att partierna inte prioriterat seniorpolitiska frågor.

I Stockholms län bor 419 000 pensionärer. För många av oss seniorer är pensioner samt vård och omsorg de viktiga sakfrågorna inför valet. 

Det är därför positivt att politiken under våren har börjat diskutera pensionärers ekonomi. Men det saknas fortfarande besked om vad partierna tycker om själva pensionssystemet. En allmän pension som bara motsvarar halva ens lön, och hamnar allt längre ifrån ambitionen på runt 60 procent av slutlönen, är dessvärre genomsnittet idag och vad som väntas också i framtiden. Det räcker inte tycker vi, men vad tycker politikerna då?

Vi i SPF Seniorerna vill ha konkreta besked från länets riksdagsledamöter. Hälften av länets pensionärer har idag en total pension som understiger cirka 19 600 kronor, före skatt. Också morgondagens pensionärer kan räkna med denna pensionsstandard - även om de arbetar längre.

Är detta en värdig inkomstnivå efter ett långt arbetsliv?
Är politikerna nöjda med de pensioner som systemet levererar idag och väntas ge i framtiden?
Om inte, vad och hur vill ni förändra i systemet?

Ann Hedberg Balkå
Distriktsordförande
SPF Seniorerna Stockholm