Fler får rätt till bostadstillägg

Sedan 1 augusti har reglerna för bostadstillägg ändrats. Ersättningen har ökat något och fribeloppet har höjts, vilket innebär att personer som tidigare hade för hög inkomst nu kan ha rätt till bostadstillägg.

1 augusti 2022 ändrades reglerna för bostadstillägg, meddelar Pensionsmyndigheten.

Fribeloppet för inkomster höjs med cirka 12 000 kronor per år, alltså motsvarande cirka 1 000 kronor i månaden.  

OBS: Fribeloppet gäller för fullt bostadstillägg. Även om dina inkomster är högre än fribeloppet kan du ha rätt till bostadstillägg, men då en lägre summa.

Maximalt bostadstillägg höjs till 7 290 kronor per månad för ensamstående.

För den som lever tillsammans med någon som gift eller sambo höjs bostadstillägget till maximalt 3 645 kronor per månad.

Här kan du räkna ut om du bör ansöka om bostadstillägg:

OBS: Sådant som höjd (eller sänkt) hyra, ändrad pension, att någon flyttar ut från eller in till bostaden eller att dina tillgångar på något sätt ändras påverkar hur mycket bostadstillägg du kan få, så kom ihåg att anmäla ändringar.