Cirklar och kurser

Uppdaterades: 30 maj 2020

CIRKLAR/KURSER

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

 

Är du intresserad av att hålla i en kamratcirkel/kurs i något ämne? Kontakta gärna studieombud Ulla Olausson, ullola44@gmail.com

Publicerades: 28 december 2016 Uppdaterades: 30 maj 2020