Cirklar och kurser

Uppdaterades: 03 juli 2019

CIRKLAR/KURSER

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Avgift 100:- om inte annat anges

Bokcirklar
Bokvännerna tisdagar kl. 11.00-12.45, Gustavsgården, start 190917.
Kontakt: Ansi Jackson, 070 591 36 97, jackson.idalen@telia.com
Läslustan måndagar kl. 10.00-12.00, ojämna veckor, Centrumhuset,
start 190909.
Kontakt: Siv Malmqvist, 070 955 58 87, siv45malmqvist@gmail.com

Teater– vi pratar om och går på teater
Vissa måndagar kl. 13.00-14.00, Centrumhuset, start 190916.
Se hemsidan för information angående utvalda pjäser.
Kontakt: Birgitta Lindström, 070 529 22 74, birgitta.sweden@telia.com

Akvarellmålning
Onsdagar kl. 10.00-12.00, Centrumhuset, start 190904.
Kursledare: Hilkka Hörlin, 073 692 35 30, hilkkaingaro@gmail.com

Keramik
Måndagar kl. 10.00-12.15, Gustavsgården, start 190923.
Kursledare: Anne Lindahl Schröder, 073 705 37 76, anne@bjorkkullen.net

Knyppling
Tisdagar kl. 10.00-12.15, Gustavsgården, start 190910.
Kursledare: Stina Skog 073 029 72 63, s.skog42@gmail.com

Vävning
Tisdagar kl. 10.00-12.15, Gustavsgården, start 190910.
Kursledare: Kerstin Eriksson, 070 870 53 57, kerstin.er@telia.com

Textil sömnad
Tisdagar kl. 10.00-12.15, Gustavsgården, start 190910.
Kursledare: Ulla Bareksten, 070 248 47 89, ullabareksten@gmail.com

Svampkunskap
Onsdagar, ca fem exkursioner, start i september.
Kontakt: Gunnel Avehag, 070 214 87 66, gunnel.avehag@comhem.se,
eller Eva Andersson, 076 032 12 41, eva.andersson80@gmail.com

Yoga
Onsdagar kl. 11.00-12.30, Kristallsalen¸ Gustavsbergsteatern, start 190911.
Avgift: 600:-/10 gånger.
Kursledare: Kristina Persson, 070 467 36 44, kristina@kristinashalsokalla.se

Senior Joy - Rörelseglädje med välbefinnande
Bygg upp din hälsa med smidighet, styrka, balans och kondition.
Torsdagar kl. 11.00-12.00 (sex gånger), Centrumhuset. start 190912
Utrustning: Inneskor utan svart sula samt bekväma kläder.
Kursledare: Cia Klinta, 073 368 11 79, cklinta@hotmail.com

Ofrivillig ensamhet bland äldre–hur avhjälper vi den?
Är du intresserad av att delta i en cirkel kring detta ämne? Kontakta Monica Ungerholm 073 402 63 13, u.imb@icloud.com

 

Övriga aktiviteter

Boule
Onsdagar, tid och plats meddelas senare.
Kontakt: Reino Mastomäki, 070 266 15 01.

Bridge
Tisdagar kl. 09.30, Gustavsgården, start: 190910.
Avgift: 150:-
Ansvarig: Peter Klinta, 073 368 11 78, pklinta@hotmail.com

Bowling
Första tillfället kl. 17.00 den 18/09, Bridge 77, Gustavsbergs centrum
Intresseanmälan och förfrågningar till spfvarmdo@stockholmsdistriktet.se

Golf
Kontakt:
Roine Fredriksson, 073 800 94 12, roinefredriksson@gmail.com
Torbjörn Schön, 070 540 56 86, schon.torbjorn@comhem.se eller
Karl-Erik Skog, 070 306 78 18, mr.forest@comhem.se

***

 Är du intresserad av att hålla i en kamratcirkel/kurs i något ämne? Kontakta gärna studieombud Ulla Olausson, ullola44@gmail.com

Publicerades: 28 december 2016 Uppdaterades: 03 juli 2019