Ordföranden har ordet

Uppdaterades: 29 augusti 2019

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

SEPTEMBER 2019

Skördemånaden september bjuder på fina grönsaker och frukter. SPF Seniorerna Värmdö får njuta av frukter i form av höstens tisdagsmöten, firande av SPF seniorernas 80- årskalas och Hantverksutställning i Ateljé Båthuset, Farsta slotts-väg, Gustavsberg. Resan i september går till Sturehovs slott där vi ska åtnjuta Afternoon Tea när vi sett oss mätta på 1700-talsslottet.

Förhoppningsvis kommer alla våra medlemmar från skön sommarvila redo att ta del av alla de aktiviteter som presenteras i vårt digra höstprogram. Det är fin samvaro vi erbjuder. Har du inte anmält dig till kurser och cirklar så är det hög tid att göra det nu. Bowling drar igång igen i Bridge 77 (tidigare O´Learys) exempelvis. Nytt för hösten är att vi två kvällar ses på Bistro i Gustavsbergs hamn för att tillsammans äta en lätt måltid.

Kongress 2020
Boendefrågorna för äldre är alltid viktiga att bevaka. Vi behöver fler särskilda boenden i Värmdö och bebyggelsen är i många fall av det äldre slaget, där hiss ofta saknas. SPF Seniorerna har sänt ut ett förslag till Boendepolitiskt program till distrikten för att få in synpunkter från dessa. SPF Seniorerna Värmdö har att lämna sina synpunkter till Stockholmsdistriktet senast 6 september. Programmet ska sedan diskuteras på Stockholmsdistriktets ordförande konferens den 12-13 september för att slutligen hamna på förbundskongressens 2020 bord.

Motioner
Inför kongressen 2020 har vi medlemmar rätt att lämna in motioner. Först måste en motion behandlas av föreningens styrelse och årsmöte för att sedan nå kongressen via distriktets årsmöte. Föreningens årsmöte äger rum den 18 februari 2020. Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast 13 november.

Ofrivillig ensamhet
En viktig fråga som kommer upp på årets ordförandekonferens är rapporten Tillsammans mot ensamhet. Anmäl dig gärna till studiecirkeln kring rapporten.
Ofrivillig ensamhet är en plåga för den som drabbas. Vi äldre kan själva göra insatser för att motverka ensamhet.

Styrelsen vill än en gång påminna om att vi behöver fler engagerade medlemmar
att aktivt delta i arbetet med de olika styrelseuppdragen. Detta gäller särskilt arbetet med vårt program (Hans Carlsson ansvarig) och planeringen av endagsresor (för
närvarande är styrelsen ansvarig för planeringen). Intresserade bör kontakta
undertecknad så fort som möjligt. Ett sätt för att få en inblick hur styrelsearbete
fungerar – du adjungeras till styrelsen när aktuell fråga behandlas.

Jag önskar alla en trevlig och aktiv höst!

Monica Ungerholm

 

 

 

 

 

 

 

Publicerades: 12 november 2018 Uppdaterades: 29 augusti 2019