Ordföranden har ordet

Uppdaterades: 05 januari 2020

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

JANUARI 2020

 

Så nu är 2020-talet här. Nu väntar nya upplevelser och nya mål kan formuleras.
Någon skrev att 2010-talet var ett deppigt decennium. Kanske det, men en och annan ljusglimt har vi nog sett i alla fall. Kontanterna hanteras åter av bankerna
enligt lag. Vi ser fler bänkar utmed promenadvägarna i Gustavsberg. Vi hoppas förstås på fler.. En och annan får tillskott i kassan till följd av lägre skatt och något förhöjd pension.

Almanackan och dagboken möter nu med oskrivna blad. Januari månad brukar vara en tuff vintermånad med rejäla köldknäppar. Hittills har vintern varit mild. Enligt bondepraktikan behöver det inte vara dåligt, " Om januarikölden mildras, kommer snö, men faller dagg eller dimma, kommer tö. Äro månadens början och slut vackra, kan man hoppas på ett gott år". Det är ju precis det vi önskar oss - Ett Gott 2020!

Vår terminsstart ligger i senare delen av januari (tisdagen den 21). Vårens program
för våren är gediget. Det lockar till många olika träffar som exempelvis gemen-samma luncher och vandringar. I februari väntar sedan årsmötet och det är viktigt att valberedningen nu får kontakt med er som ser vikten av att bidra till att föreningen stärks. En del ledamöter kommer att behöva ersättas. Vi behöver även medlemmar som kan engagera sig i reseplanering och medlemmar som kan ge stöd till program-ansvarig. Vi vill ju kunna erbjuda fina upplevelser vid våra tisdagsträffar och erbjuda andra trevliga aktiviteter också 2020-21!

En miljon personer i Sverige är obekanta med Internet, 70% av dessa är äldre än 65 år. Dessa äldre får betala mycket extra vid betalning av räkningar och beställning av SJ-biljetter. Den 4 februari kommer Monica Nordell, vår medlemssekreterare, att informera om IT och hon svarar också på dina frågor. Så passa på och lär!

Styrelsen står inför utmaningen att hitta ny kanslilokal. Det låter sig nog inte göras i en handvändning. Förslag är välkomna!

Önskar alla ett gott nytt årtionde och ett Gott Nytt 2020!

Monica Ungerholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerades: 12 november 2018 Uppdaterades: 05 januari 2020