Ordföranden har ordet

Uppdaterades: 05 november 2019

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

NOVEMBER 2019

Årets elfte månad – november – ger oss anledning att se både bakåt och framåt. Verksamhetsberättelsen 2019 och verksamhetsplanen för 2020 ska fastställas respektive föreslås inför årsmötet den 18 februari 2020. Programmet för våren
2020 ska tas fram och vi ska ge oss tid att ta del av intressanta föredrag om Stockholms spioncentraler, utrikeskorrespondenters sätt att kommunicera med
hemlandet och emigranter till Amerika.

Det gäller att skingra novembermörkret och se till att ta sig ut på promenad också. Denna månad håller vandringsgruppen till i Gustavsberg.

Redan i början av månaden kommer representanter för styrelsen att sammanträda med kommunen för att ge information om vår verksamhet i ett framtida perspektiv.
Vi har fått indikationer på att Gustavsgården vill disponera den lokal, där vi har vårt kansli. Vi får hoppas att vi kan få en ny lokal inom kort.

Valberedningen arbetar nu intensivt för att finna goda ersättare för dem som lämnar styrelsen nästa år. Kontakta gärna dem om du tycker det är intressant att
göra något för din förening! Du behövs!

Höstens landstingsmöte äger rum den 11 november och det är ju mycket som hänt inom vården i vårt område så det finns mycket att diskutera och få information om,

I slutet av november ska ordförandekonferensen diskutera motioner som kommit in inför kongressen 2020 samt gå igenom de synpunkter som lämnats med anledning av förbundets stadgegrupps förslag till ny stadgar att gälla fr o m 2021.

Styrelsen har tillstyrkt den motion som lämnats av en av våra medlemmar. Motionen gäller tandvården – även tänder och munhåla bör höra till kroppen och bör därför
ingå i den allmänna sjukförsäkringen.

I väntan på julmånaden hoppas jag att du passar på att träffa nya och gamla vänner på Bridge 77 och/eller Bistro vid något av tillfällena i november.

Nog har den smugit sig på oss nu "den vår den svage kallar höst" enligt Erik Axel Karlfeldt. Träd och andra växter har börjat spraka i höstens vackra färger.

September månad gick fort och slutade för SPF Seniorernas del i festens tecken, då förbundet fyllde 80 år.

Oktober är fylld är aktiviteter och intressanta föredrag. Månaden rivstartar med ett föredrag om att löpa genom Iran som ensam kvinna. Vi får en inblick i höstens mode för att sedan höra om Stockholms ölkaféer.

Det blir premiär för Mötesplats Bistro Gustavsberg och mycket annat; våra intressanta vandringar inte att förglömma!

Under september startade de flesta nätverken som Nacka/Värmdö-gruppen,
Södertörngruppen och Nestors pensionärsråd. Kommunens pensionärsråd har haft tre sammanträden sedan augusti.

Hemtjänstutredningen har publicerats på kommunens hemsida och där konstateras att en ny modell måste tas fram för att säkerställa kvaliteten i hemtjänsten. Kommunens kostnader har ökat för att flera privata aktörer slutat verka i Värmdö.

Handläggning av ansökningar om hemtjänst bör förenklas för rena serviceinsatser så att mer resurser ska ägnas åt personer med stora vårdbehov. Andelen personer med hemtjänst förväntas öka då det bedöms viktigt att de äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Den 10 oktober presenteras resultatet av Vårdcentralpatrullens arbete. Medlemmar ur pensionärsföreningar har intervjuat vårdcentralschefer enligt ett formulär som legat till grund för intervjuerna. Presentationen sker i Landstingssalen kl 13-15.30. Ingen föranmälan behövs, men kom i tid!

Den av förbundet tillsatta stadgegruppen har sänt ut ett förslag till nya stadgar för att gälla för förbund, distrikt och föreningar. Beslut kommer att tas vid förbunds-kongressen 2020. Förslaget innebär bland annat att stadgarna förenklas och blir gemensamma för förbundets tre nivåer. Varje förening kan sedan själv komplettera
dessa gemensamma stadgar med det som behövs läggas till ur föreningens
perspektiv.

Stadgegruppen föreslår också att ett Förbundsråd inrättas. Rådet ska kunna besluta på delegation från förbundsstyrelsen. Rådet föreslås även besluta om fyllnadsval.
Kongressen förslås sammanträda vart fjärde år istället för vart tredje år. Motiv till detta är att kongressen ska sammanträda år före valår. Föreningens synpunkter skall vara inne hos distriktet den 15 november.

Sist men inte minst påbörjar vi arbetet med att ta fram möjliga vägar/insatser
att avhjälpa ofrivillig ensamhet hos Värmdös äldre befolkning.

 

Monica Ungerholm
ordförande

 

 

 

 

 

 

 

Publicerades: 12 november 2018 Uppdaterades: 05 november 2019