Aktuellt

Uppdaterades: 05 juni 2020

Behöver du någon att tala med kan du ringa äldrelinjen kl 10-15, 
tel 020 22 22 33 vardagar. Eller ring en vän eller två!
Se mer under Aktuellt/Trygghetsringning 

 

 

Publicerades: 09 februari 2017 Uppdaterades: 05 juni 2020