Valdebatt hos SPF Seniorerna Konvaljen, Hofors/Torsåker

Har just kommit hem från en drygt 2 timmar lång valdebatt i Hofors, arrangerad av de mycket aktiva SPF Seniorerna Konvaljen, Hofors/Torsåker. Samtliga politiska partier, utom MP och SD hade representanter i panelen.

Rubriker hade skickats i förväg till politikerna bl.a:
Äldreomsorg
Samlingslokaler

Dessutom diskuterades:
KPR
Digitalisering
Äldreperspektiv
Hälsocentralen

Slutligen hade partierna möjlighet att förklara varför en röst på dem skulle vara det bästa alternativet.

Hans Ström
Ordförande
SPF Seniorerna Gästriklandsdistriktet