Inspirationsträff

INBJUDAN TILL INSPIRATIONSTRÄFF (Se dokument <== Tryck här)
Målgrupper: Föreningarnas studieombud och digitaliseringsfunktionärer i SPF Seniorerna
Gästrikland och Hälsingland
Program för dagen:
- Välkommen /Lisbeth Karlsson, Mats Andersson, Berndt Eriksson
- Det digitala utanförskapet i vårt län /Berndt Eriksson
- Digitaliseringsstrategi /Ellinor Lundström
- SV vår största resurs /Ida Danielsson
- Gruppdiskussioner om vad vi gjort och vad vi skulle kunna göra, hur går vi vidare?
- Sammanfattning och avslutning
Övrig info: Distrikten står för kaffe och lunch. Vänligen meddela ev. kostpreferens tillsammans
med din anmälan.

Datum: 20 september
Tid: kl. 09.30-15.30
Plats: CFL Söderhamn, Södra Järnvägsgatan 27 Söderhamn
Anmälan: Senast 8 september till ida.danielsson@sv.se