Referat årstämman 2022

SPF Seniorerna Gästrikland hade årsstämma på Västanbygården i Sandviken den 25 april.

imagehyyfr.png

Värd den här gången var Syrenen, som på ett alldeles utmärkt sätt arrangerat lokal och förtäring.
Ordförande Hans Ström hälsade ombud, revisorer, valberedning samt inbjudna gäster välkomna. Representanter från PRO och SKPF samt distriktsordförande i Hälsingland, vår samarbetspartner i Region Gävleborg, Anders Bergsten hade hörsammat inbjudningen.

Dagen inleddes med att förbundsordförande Eva Eriksson höll ett mycket initierat anförande om det arbete som bedrivs på nationell nivå ofta i samarbete med de andra pensionärsorganisationerna. Hon berörde naturligtvis pandemin och de påpekanden som Coronakommissionen kommit fram till och poängterade att de brister som kommit i dagen aldrig får upprepas. Vidare påtalade hon den pågående debatten om våra pensioner och återigen – systemet måste omarbetas inte lappas och lagas.
Hans Ström som ingår i förbundets valberedning inför kongressen 2023 redogjorde för arbetsgången gällande nomineringarna. 
Ida Danielsson, verksamhetsutvecklare i Studieförbundet Vuxenskolan, Gävleborg hade en genomgång av de kurser och material som står föreningar, funktionärer och medlemmar till buds.

Efter en utmärkt lunch vidtog den formella årsstämman som på ett föredömligt sätt leddes av det valda presidiet med Krister Söderberg som ordförande och Krister Lundgren som sekreterare. Verksamhetsberättelser, resultat – och balansräkningar med tillhörande revisionsberättelse och förslag till ansvarsfrihet för 2021, verksamhetsplan och budgetförslag för 2022 godkändes av stämman.
Nu vidtog val. Valberedningen hade gjort ett utmärkt jobb och Hans Ström, omvaldes till ordförande för ytterligare ett år. Carl-Bertil Rydbäck, omvaldes på ett år, Anders Wallin, Berndt Ericsson, omvaldes på två år. Ann-Sofie Åsberg, nyvaldes på två år. Kvarstående ytterligare ett år är Catharina Hedin och Margaretha Wedin. Till revisorer valdes Hans Norlund, omval och Karin Nilsson, nyval. Hans Ström tackade för förtroendet att ytterligare få leda styrelsearbetet. Ny valberedning valdes med omval av de tre nuvarande samt nyval av ytterligare två personer. Sammankallande Margaretha Wuopio.

Ordförande i regionens Hälso och Sjukvårdsnämnd Jan Lahenkorva (S) höll ett anförande om sin syn på framtidens sjukvård, det nya reglementet som nu skickas till regionfullmäktige för godkännande och svarade på en hel del frågor.
Hans Ström
Distriktsordförande SPF Seniorerna Gästrikland