Inställd verksamhet

På grund av coronapandemin, har styrelsen varit nödsakade att tills vidare ställa in sin tidigare pågående och planerade verksamhet i föreningen.

Vi hoppas kunna återkomma igen så snart läget har förbättrats. Nu måste vi alla hjälpas åt och följa de direktiv som meddelats från våra myndigheter.