Referat månadsträffar

Här nedan finns några referat från månadsträffar och andra aktiviteter. Se även foton under "Bildgalleri"!