Om föreningen


SPF Seniorerna Ankaret, i fortsättningen kallad Ankaret, är en av fyra SPF-föreningar i Gävle kommun. Föreningens medlemsantal varierar över tid och är för närvarande drygt 700. Föreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende förening vars uppgift är att ta till vara medlemmarnas intressen samt driva äldrepolitiska frågor.


Ankaret driver sin egen verksamhet, men samverkar i SPF-föreningarnas samarbetsråd i Gävle kommun och ingår i SPF Seniorernas Gästriklandsdistrikt.

SPF seniorernas kongress i Bålsta 2021 beslutade om en övergripande värdegrund för alla SPF Seniorernas föreningar och deras verksamhet:  

"SPF Seniorerna utgår i sitt arbete från en demokratisk grundsyn. Vidare är grunden för vårt ställningstagande diskrimineringslagen. 
Vi värnar varje persons lika värde och rätt.
Vi anser att rätten till ett gott och värdigt liv är av central betydelse.
Vi visar varandra respekt och hänsyn och tar tillvara de erfarenheter och den kompetens som finns bland seniorer.
För att förverkliga dessa värden fokuserar vi på livskvalitet och valfrihet.”

SPF Seniorernas uppgift är bl.a.
- att informera, skapa debatt och påverka i samhällsfrågor som berör seniorer
- att främja social gemenskap
- att främja folkhälsa och verka för ett livslångt lärande
- verka för forskning om äldre

SPF Ankaret har en vision om att äldre medborgare i Gävle skall kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv. Det är Ankarets ambition att stimulera medlemmarna till att träffas, umgås och att ha trevligt i föreningen.

Månadsmöten äger rum andra tisdagen i varje månad kl. 14.00 i  Hedvigslundskyrkans cafélokal om inget annat anges. Dessutom arrangeras t. ex. pubkvällar och andra tillställningar. Programmen kan du ta del av under knappen "Aktiviteter" i listen ovan! Ta gärna med en vän på våra tillställningar! De flesta av våra månadsmöten och kulturinslag genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. imagey4vc.png

Styrelsemöte äger normalt rum första tisdagen i varje månad med undantag för juni och juli då inget möte äger rum.

Välkommen som medlem!

Du kan anmäla dig för att bli medlem via länken längst upp på denna sida! Årsavgiften är 280 SEK. 

................................................................................................................................

Om du har frågor om eller synpunkter/förslag avseende webbsidan kan du kontakta Gerd Andén, gerdanden@gmail.com, eller Marianne Åseby aomaseby@gmail.com

................................................................................................................................