Om föreningen

Ankarets styrelse har kontinuerlig kontakt med varandra genom videokonferenser. Lämna gärna in förslag på digitala insatser eller andra insatser eller aktiviteter till styrelsen! Även bokcirkelgruppen fortsätter sitt arbete med hjälp av modern teknik. Läs mera om denna under "Aktiviteter"! ............................................................................................................ ÄR DU INTRESSERAD AV ATT FÖLJA STYRELSENS ARBETE? ................................................................................................. Om Du vill följa styrelsens arbete på nära håll är Du välkommen att som "adjungerad" närvara vid styrelsemöten för att bl.a. få en inblick i hur styrelsen arbetar, vilka frågor som behandlas och hur ett styrelseuppdrag ser ut. Välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen! Föreningen behöver Dig för fortsatt verksamhet och utveckling! ........................................................................................................ .................................................................................................. .................................................................................................. OM FÖRENINGEN……………………………………………... SPF Seniorerna Ankaret, i fortsättningen kallad Ankaret, är en av fem SPF-föreningar i Gävle kommun. Föreningens medlemsantal varierar över tid och är f.n. ca 600. Föreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende förening vars uppgift är att ta till vara medlemmarnas intressen samt driva äldrepolitiska frågor. Ankaret driver sin egen verksamhet, men samverkar i SPF-föreningarnas samarbetsråd i Gävle kommun och ingår i SPF Seniorernas Gästriklandsdistrikt.

 

...................................................................................................................................

Värdegrund för SPF Seniorerna taget vid kongressen i Gävle 2017.

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

  • Vi värnar varje persons lika värde och rätt.

  • Rätten till ett gott och värdigt liv är centralt för SPF Seniorerna.

  • Vi visar varandra respekt och hänsyn och tar tillvara de erfarenheter och den kompetens som finns bland seniorer.

  • För att uppnå detta fokuserar vi på livskvalitet och valfrihet genom påverkan på alla plan, nationellt, regionalt och lokalt.

...................................................................................................................................

SPF Ankaret har en vision om att äldre medborgare i Gävle skall kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv. Det är Ankarets ambition att stimulera medlemmarna till att träffas, umgås och att ha trevligt i föreningen.

Månadsmöten äger rum andra tisdagen i varje månad kl. 14.00 på Söders Källa på Södermalmstorg om inget annat anges. Entréavgiften är 70 kr och föreningen bjuder på kaffe med bröd vid ordinarie månadsmöten. Dessutom arrangeras t. ex. pubkvällar och andra tillställningar. Programmen kan du ta del av under knappen "Aktiviteter" i listen ovan! Ta gärna med en vän på våra tillställningar! De flesta av våra månadsmöten och kulturinslag genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Styrelsemöte äger normalt rum andra tisdagen i varje månad med undantag för juni och juli då inget möte äger rum.

Välkommen som medlem!

Du kan anmäla dig för att bli medlem via länken längst upp på denna sida! Årsavgiften är fr o m oktober 2018 280 SEK. Om den betalas fr o m oktober 2020 gäller den även för 2021.

 

................................................................................................................................

Om du har frågor om eller synpunkter/förslag avseende webbsidan kan du kontakta Berndt Ericsson, berndt.ericsson@icloud.com

................................................................................................................................