Bokcirkel

Ankaret har en bokcirkelgrupp som är fulltecknad. Vi startar gärna fler cirklar. Tag kontakt enligt nedan om du är intresserad av att delta!

 Anmäl dig till Gerd Anden: gerdanden@gmail.com

eller  på mobil 073/375 77 97 (messa)