Bli medlem nu!

Vad gör SPF Seniorerna för dig?


Detta kan SPF Seniorerna erbjuda:

Vänner & social gemenskap, försäkringar, rabatter, idrottsmästerskap samt lärande och engagemang då det gäller äldrefrågor!

- Nya vänner & social gemenskap
- Förmånliga försäkringar
- Tidningen Senioren 9 ggr/år (värde 329:-)
- Medlemskort med fina rabatter
- Möjlighet att delta i våra rikstäckande idrottsmästerskap
- Information och stöd av vårt arbete med äldrefrågor                                     - Olika former för lärande inom olika områden

 

Detta gör SPF Seniorerna för dig!

SPF Seniorerna är en partipolitiskt oberoende organisation som påverkar regering, riksdag, landsting och kommuner med sakliga argument och fakta.
Det gäller naturligtvis seniorfrågor som exempelvis ekonomi, boende, hälsa, vård och omsorg men även frågor om utanförskap och tillgång till lärande inom t.ex. digital teknik.

 • Vi kämpar för att pensionernas utvecklingstakt måste öka.

 • Det ska finnas fungerande pensionärsråd i kommuner och landsting.

 • Valfrihet i fråga om boende och i fråga om rätten till vård och omsorg på äldre dagar.

 • Vi kämpar för seniorernas rätt till en god hälsa och inkludering i samhällslivet.

Håller du med? Bli medlem nu!

 

Medlemskap

Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag, den som fyllt 61 år eller den som är gift eller sambo med medlem. Beviljat medlemskap gäller i enbart en förening. Medlemskapet gäller från den dag medlemsavgiften är betald.

 

Detta får du för medlemsavgiften

 • Möjlighet att påverka de viktiga äldrefrågorna.

 • Möjlighet att teckna en förmånlig olycksfalls- och livförsäkring.

 • Mötesförsäkring, en olycksfallsförsäkring som gäller under SPF Seniorernas möte.

 • Ett medlemskort som ger rabatt på allt från energi till resor och tidningar.

 • Medlemstidningen Senioren nio gånger om året (värde 295 kronor).

 • Idrottstävlingar och motionsaktiviteter.

 • Medlemskap i en lokalförening som ger många möjligheter till en mängd aktiviteter, resor, föredrag, idrott och samvaro.

 • Möjlighet att delta i olika former av lärande för att bl.a. öka delaktigheten i samhället.


Vad kostar det?

Medlemsavgiften för nya medlemmar i SPF Ankaret är 280 kronor per år. Om man som ny medlem betalar avgiften från oktober gäller den för hela kommande år. För övriga medlemmar kommer fakturan per post under januari månad. Den ska vara betald senast februari.

 

Så gör du för att bli medlem

Du kan antingen bli medlem i en förening eller bli centralt ansluten medlem (s.k. direktansluten medlem). Medlemskapet gäller endast i en förening och gäller från den dag medlemsavgiften är betald.

Bli medlem nu!

Fyll i nedanstående ansökan!


Klicka här för information om SPF Seniorernas hantering av personuppgifter
Närmaste förening föreslås via ditt postnummer
 
 
Årlig medlemsavgift: 280,00kr
Ingen förening matchade på ditt postnummer