Oanade möjligheter

Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund har tagit initiativ till en gemensam informationssatsning för att motivera flera att ta steget in i den nya digitala världen. En webbplats har skapats som är tänkt att vara ett nav för information och inspiration för att hitta nya vägar till banken. Här finns också material som kan användas i kontakter med presumtiva användare av digitala banktjänster.

KLICKA PÅ LÄNKEN NEDAN!