Styrelse

Styrelse verksamhetsåret 2021

Gunilla Strandgren, ordförande, 070/388 53 71     gunillastrandgren@gmail.com

Margareta Wuopio, vice ordf, 070/398 68 55          margaretha.wuopio@gmail.com

Esbjörn Magnusson, kassör, 070/529 34 88           esbjorn.magnusson11@outlook.com

Marianne Åseby, sekreterare, 070/636 53 60         aomaseby@gmail.com

Laila Berglund, ledamot, 070/257 91 26                  laila.berglund40@outlook.com

Gerd Andén, ledamot, 073/375 77 97                      gerdanden@gmail.com

Ulla Renvall, ledamot, 070/682 17 33                       ullarenvall2@hotmail.com 

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT FÖLJA STYRELSENS ARBETE?
.................................................................................................

Om Du vill följa styrelsens arbete på nära håll är Du välkommen att som "adjungerad" närvara vid styrelsemöten för att bl.a. få en inblick i hur styrelsen arbetar, vilka frågor som behandlas och hur ett styrelseuppdrag ser ut. Välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen! Föreningen behöver Dig för fortsatt verksamhet och utveckling!

........................................................................................................

 

Övriga funktionärer se under "Funktionärer 2021"  till vänster!