Styrelse

Styrelse verksamhetsåret 2022

Gunilla Strandgren, ordförande, 070/388 53 71     gunillastrandgren@gmail.com

Margareta Wuopio, vice ordf, 070/398 68 55        margaretha.wuopio@gmail.com

Esbjörn Magnusson, kassör, 070/529 34 88          esbjorn.magnusson11@outlook.com

Marianne Åseby, sekreterare, 070/636 53 60         aomaseby@gmail.com

Laila Berglund, ledamot, programansvarig, 070/257 91 26              laila.berglund40@outlook.com

Gerd Andén, ledamot, studieansvarig, 073/375 77 97                     gerdanden@gmail.com

Ulla Renvall, ledamot, friskvårdsansvarig, 073/682 17 33                ullarenvall2@hotmail.com 

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT FÖLJA STYRELSENS ARBETE?
.................................................................................................

Om Du vill följa styrelsens arbete på nära håll är Du välkommen att som "adjungerad" närvara vid styrelsemöten för att bl.a. få en inblick i hur styrelsen arbetar, vilka frågor som behandlas och hur ett styrelseuppdrag ser ut. Välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen! Föreningen behöver Dig för fortsatt verksamhet och utveckling!

........................................................................................................

 

Övriga funktionärer se under "Funktionärer 2022"  till vänster!