Föreningsguiden

Föreningsguiden är en handbok tänkt att användas i föreningens utvecklingsarbete. Läs mera nedan!

Handboken SPF Seniorernas föreningsguide är tänkt att underlätta för styrelseledamöter och verksamhetsansvariga i föreningarna att sätta sig in i vad SPF Seniorerna är och ge kunskap om hur föreningen kan förvaltas och utvecklas.

Guiden är indelad i 5 kapitel:

1. Vi-anda och identitet

2. Rekrytera och behålla

3. Påverkan och inflytande

4. Synas och höras

5. Ordning och reda

Föreningsguiden kan beställas från SPFs webbutik eller laddas ned från hemsidan. Till guiden kommer också mallar, checklistor och annat stödmaterial att tas fram.

Guiden är ett utmärkt material för en studiecirkel på tre sammankomster i såväl distrikts- som föreningsstyrelser. En bra studieplan finns tillgänglig till Guiden.

Den finns att hämta på Intranätet under "Förening För Alla",  "Stödmaterial".