Boule

Torsdag den 6 oktober börjar vi spela boule inomhus i Boulehallen.

Då är det klockan 13.00 som gäller.

Vid ev. frågor kontakta Kristina tel: 070 291 28 26

Alla är mycket välkomna!