Boule

Vi spelar utomhus vid musikpaviljongen i Regementsparken torsdagar kl. 11.00 - 13.00. Vi spelar utomhus så länge som vädret tillåter. När kyla och ev. snö hindrar oss spelar vi i Boulehallen på torsdagar, men då blir tiden 13.00 - 15.00. Vid ev. frågor kontakta Kristina tel: 070 291 28 26