Vill Du veta mera...


................................................................................................
..................................................................................................
Läs mera om SPF:s stöd till utbildningar inom IT-området under "Utbildning"!
..........................................................................................

Nyfiken på modern teknik? Paddor, plattor och smartphones? Kontakta studieförbundet Vuxenskolan tel. 0290 760 50 75.............................
..................................................................................................
Du kan också kontakta Gerd Andén SPF Ankaret, tel. 073 375 77 97, epost gerdanden@gmail.com.

 

 

Aktuella IT/IKT-cirklar hos Vuxenskolan

Viktigt att du anmäler att du är medlem i SPF Seniorerna samt vilken förening du tillhör! Då behöver du inte betala någon avgift alls!

Klicka

 

Om du är intresserad av att delta i de studiecirklar som ingår i Vuxenskolans utbud där du dessutom får tio procents rabatt på deltagaravgiften, kontakta Vuxenskolan!

Då det gäller utbildningar inom IT-området sponsrar distriktet hela kursavgiften. Se mera under "Utbildningar" ovan!

Telefon till Vuxenskolan 020 120 28 08.

 Lärande kan även bedrivas i form av s.k. "kamratcirklar" med ett färre antal deltagare där en av er kan lite mer. Om du kan tänka sig att leda en sådan eller en reguljär studiecirkel hör av dig till Gerd Andén, kontaktuppgifter ovan. Cirklarna genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Verkar detta intressant? Att delta eller att leda en kamratcirkel? 

 ........................................................................................

Lite inspiration...klicka!

...................................................................................................................................