Samarbetsrådet

Samarbetsrådet bildades 2006 av de fem föreningarna i Gävle kommun; Ankaret och Gavle (båda cen­trala Gävle), Hille, Rudan (Bomhus) och Tre Lågor (Valbo), med vardera två repre­sen­tanter (ordförandeföreningen har tre). Syftet med rådet är att be­handla kommunala frågor av gemensamt intresse och sådant som rör gemensamma aktiviteter för föreningarna i Gävle.

Rådet förbereder också ärenden som kommer att behandlas i Kommunala Pensionärsrådet, KPR. Rådet utser SPFs med­lemmar i KPR. (Bo Bergstad, Ankaret ordinarie ledamot). Läs mera om KPR under knappen "KPR" till vänster!

Gunilla Strandgren och Bo Bergstad från Ankaret är ledamöter i Samarbetsrådet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Länk till SPF Seniorerna Ankarets och Gavles dokument:

"Gävle kommuns äldreomsorg - kommande behov och områden att utveckla"