Från årsmötet 15/2

  • Lasse Karlsson ordförande i SPF Seniorerna Gullvivan. I bakgrunden: Gunnel Granberg Öhrming årsmötets sekreterare och Göran Johansson årsmötets ordförande

Protokoll och övriga handlingar finns här.