Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll från 14/11

Sonja och Bengt informerade från senaste Kommunala pensionärsrådet vid månadsmötet i november.
Nu finns protokollet att läsa.