Trivseldag i Läppe 24/8 10.00-14.00

Inbjudan till kommunens alla pensionärer oavsett föreningstillhörighet

  • Trivseldag i Läppe

Information från Byalaget Läppe, PRO, SPF, SKPF och DigidelCenter Vingåker vid Bastuhuset Stenvred

Lunch på Hjälmargården Läppe (pris max 99 kr)

Besök på AutoMatLivsLäppe, den obemannade livsmedelsbutiken som får landsbygden att blomstra igen.

Gratisbuss från Vingåkers station eller Västra Vingåkers kyrka 9.30 och åter 14.00 från Läppe.

Anmälan senast 16 augusti till: Kjell Sternberg 070-7618753 eller kjell.sternberg@vingaker.se
OBS! Ange om bussplats önskas eller om du reser med egen bil.

Välkomna!
Samverkansprojektet Säker&digitalt 

Inbjudan för utskrift