Trivselträff 8/12 (ersätter SPF-månadsmöte i december)

Onsdag 8/12 13.00 i Folkets Park Vingåker

  • Trivselträff i december

Inbjudan till alla pensionärer i Vingåkers kommun
oavsett föreningstillhörighet

Trivselträff i Folketspark Vingåker
8 december 13.00-16.00
• Information från Biblioteket/DigidelCenter, Vingåkers
kommun, PRO, SKPF och SPF
• Inspiration och tips till att hitta underhållning i den digitala
världen
• Vi bjuder på julgröt, skinksmörgås och kaffe
• Musikunderhållning

Anmälan senast 30 november till: Kjell Sternberg
070-761 87 53 eller kjell.sternberg@vingaker.se

Välkomna!
Samverkansprojektet Säker&digitalt
PRO, SKPF, SPF och Biblioteket/DigidelCenter