Regionens pensionärsråd

Rådet har möte den 6/10

Läs om rådet p SPF Sörmlandsdistriktets sida här.

Regionens pensionärsråd är avsett att vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationernas distriktsorganisation och Region Sörmland.

Rådet består av 30 ledamöter, 24 av dessa utses av pensionärsorganisationerna, 6 utses av regionsstyrelsen.
regionens sida presenteras vilka som ingår i rådet.
(tre av medlemmarna bor i Vingåker)