Ordförande har ordet

Det finns många saker som jag brinner för när det gäller att tillvarata våra medlemmars intressen.

Det första jag tänker på är att samhället ska vara tillgängligt för alla så att ingen ska känna sig exkluderad.

Vi ska ha möjlighet att påverka och ha ett gott samarbete med våra kommun-och regionpolitiker.

Vi ska även ha ett gott samarbete med vårt distrikt och andra lokalföreningar. Tillsammans kan vi vara med och påverka på olika områden.

Ett viktigt område är digitaliseringsprojektet som kommer att ge oss möjlighet att få utbildning inom det digitala området så att fler kan delta i olika sammanhang i dessa pandemins tider.

Vi ska satsa på alla våra verksamhetsområden där vi har entusiastiska funktionärer.

Vi kan gärna bygga ut till fler verksamhetsområden där det finns intressen.

Jag hoppas på ett gott samarbete tillsammans med styrelsen och våra medlemmar.

Lars-Gunnar Karlsson-ordförande för SPF Gullvivan i Vingåker.