Styrelsens nyårshälsning

Vi i styrelsen tackar dig och alla andra medlemmar och önskar oss alla en God jul och ett riktigt Gott nytt år. Det blir bättre! Vi kommer kunna träffas igen.

Tänk vilket år vi har haft. Det var nog inte så många som kunde föreställa sig att restriktioner och isolering skulle prägla hela 2020. För oss seniorer har det varit extra tufft.

SPF Seniorerna står för gemenskap och den skapar vi normalt genom en massa olika aktiviteter. Musik, vandringar, bridge, föreläsningar, studiecirklar och golf är bara några exempel.
Mycket har varit annorlunda i år. Styrelsens möten har flyttat utomhus under sommaren följt av videomöten, och de som vågar träffas ute i små grupper kan promenera i Båsenberga på onsdagar. Vi har också bjudit in alla medlemmar till video-möten och nu är det en liten grupp som möts digitalt varje vecka.

Nu är vi i december och det är mörkt och kallt. Inte lika lätt att ses ute. Men det blir snart ljusare igen. Har du förslag på corona-säker aktivitet, hör av dej till styrelsen! Att lysa upp och träffas en stund, på något sätt, förgyller tillvaron.

SPF Seniorerna engagerar sig starkt i olika äldrefrågor också, och detta arbete pågår trots pandemin. I Sörmland har medlemmar från våra olika föreningar besökt samtliga vårdcentraler i regionen och granskat hur vården ges ur ett seniorperspektiv. Resultatet är presenterat för ansvariga chefer i rapporten Vårdcentralspatrullen. Vi kommer följa upp vilka förbättringar som sker.

Ett annat viktigt, aktuellt område som vi kommer att granska är hur den palliativa vården sker på särskilda boenden i Sörmland. Det har varit många larmrapporter under året.
Vi satsar även starkt på att underlätta för seniorer att använda datorer, surfplattor och smarta telefoner. Det handlar både om att få lära sig i en studiecirkel och att skapa tillfällen där vi löpande tipsar och lär varandra – och har trevligt!

Vill du vara med i någon grupp som jobbar med "påverkansfrågor" eller har idéer på aktiviteter som vi skulle kunna genomföra? Hör av dig till oss.

Årsmöte brukar vi ha i februari men just nu tycks det som att vi behöver skjuta upp årsmötet 2021 till längre fram i vår när vi förhoppningsvis kan träffas inne eller ute beroende på läget gällande Covid19.

Avslutningsvis vill vi i styrelsen tacka dig och alla andra medlemmar och önska oss alla en God jul och ett riktigt Gott nytt år. Det blir bättre! Vi kommer kunna träffas igen.

Varma decemberhälsningar
Styrelsen 
SPF Seniorerna Gullvivan Vingåker
E-post till styrelsen: gullordf@googlegroups.com Telefon: 070-965 12 92