Väntjänsten

I Pensionärernas hus finns Väntjänstens expedition. Den är
öppen för besök och telefon vardagar (ej röd dag)
kl 10.00 – 12.00. Övrig tid finns telefonsvarare.
Tel: 0722-197179. Mailadress: info@vantjansten.se
Ring gärna eller besök väntjänsten om du behöver prata med
någon eller behöver hjälp med något. Väntjänsten behöver
alltid nya medarbetare både på expeditionen och som besökande från väntjänsten. Hör gärna av dig.