Kontakta oss

Vi finns i Pensionärernas hus, Västra Trädgårdsgatan 53, Nyköping. Kansli: 0761-268865, öppet vardagar kl 10.00 – 12.00 Förbundets hemsida: www.spfseniorerna.se Bankgiro 693-2875 Swish 123 489 6247

Postadress:

SPF Seniorerna Nyköping
V. Trädgårdsgatan 53
611 32 NYKÖPING

Telefon: 076-1268865
E-post: spf.nykoping@hotmail.se

Medlemsavgift f n 350 kr per år. Betalas till förbundet på särskilt inbetalningskort som skickas ut från förbundet i februari. Medlemskort
skickas ut med tidningen Senioren.
Om Du blivit medlem senare kan Du vända Dig till förbundet för att få
ett medlemskort. Eller också komma till oss på kansliet.
Observera att Du måste vara medlem för att försäkringarna ska gälla.

                   Läs om försäkringar