Anmälningar och villkor

Här finns viktig information inför din resa. Tänk på att klicka på länken längst ned i texten om dina personuppgifter.


Reseprogrammet är tillgängligt för alla SPF -föreningar i Nyköping
och Oxelösund samt PRO i Nyköping. Resor arrangeras oftast i
samarbete med Resekompaniet i Eskilstuna AB samt, med Studieförbundet Vuxenskolan eller annan arrangör.

Anmälan om deltagande i resor görs till kansliet i Pensionärernas
Hus: må-fre kl 10.00-12.00 samt på mötena eller telefon 0761-
268865.
Vid anmälan måste uppgifter lämnas: Namn, adress, telefonnummer, föreningstillhörighet och - i förekommande fall - födelsedatum. Vän får följa med i mån av plats.
Datum och tider kan ändras. Tid och plats som står i bekräftelsen
gäller. 

Bekräftelse med avi för inbetalning av anmälningsavgift och slutbetalning skickas när datum för sista anmälningsdag har passerat.
Skickas direkt från aktuell arrangör till alla som är inbokade på
resan. Kontrollera att uppgifterna stämmer.
Full betalning skall vara reseföretaget tillhanda på angivet betalningsdatum.
Vid avbokning debiteras kostnader som ej går att avboka plus 100 kr.
 Avbokning måste ske före resans avgång.


I övrigt
 -  hänvisas till Resevillkor enligt researrangörens hemsida.
-   reserverar vi oss för händelser utanför vår kontroll,
-  kan resor ställas in vid för få anmälningar
-  skall klagomål meddelas direkt på plats till chaufför eller
reseledare, så att problem löses på bästa sätt.

Här finns en viktig länk om dina personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen, GDPR. Läs den innan du bokar din resa.

                 Klicka här

Resekommittén

Annette Törling, tel 070-376 44 05

Lennart Berggren, tel 070-626 13 71