Kort och gott om oss

SPF Seniorerna - vad vill vi

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med cirka 270 000 medlemmar.
Vi driver viktiga förändringar för
Sveriges seniorer och påverkar regering och riksdag, såväl som landsting och kommuner.

         Det här prioriterar vi

Våra prioriterade frågor är äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende och rätt att arbeta.
En viktig fråga för oss är att pensionerna måste följa med i samhällets
inkomstutveckling. Det ska också vara en självklarhet med valfrihet i fråga om boende och rätten till vård och omsorg på äldre dagar.
I SPF Seniorernas arbete är inflytande, valfrihet och livskvalitet viktiga ledord.

         Vi är remissinstans

SPF Seniorerna är remissinstans för regeringens förslag som rör
äldre i samhället, och vill även lagstadga om pensionärsråd i alla svenska kommuner och landsting.


SPF seniorerna har bland annat framfört följande synpunkter och förslag:

  •  Vi eftersträvar en sammanhållen och effektiv hälso- och sjukvård samt omsorg med bättre samverkan. Detta är en målsättning oberoende av
    huvudmannaskap för äldresjukvården och äldreomsorgen.
  •  Vi vill sätta människan i centrum och därför vill vi ha en hälso och sjukvård samt omsorg som ser hela människan, sätter henne i centrum
    för insatserna och ger henne inflytande över dem.
  •  Vi vill ta bort omotiverade åldersgränser
  •  Vi vill att riksdagen och regeringen inför avgiftsfri vaccination mot influensa, lunginflammation och bältros till seniorer.

Mer information om vad förbundet kräver finns på deras hemsida
www.spfseniorerna.se